Sprzedaż samochodów w Polsce za ostatni kwartał 2020 r.

honda

Zmotoryzowanych w Polsce przybywa, ale czy widać to także po liczbie kupowanych samochodów? Przyglądając się statykom z roku ubiegłego można dojść do wniosku, że panuje swego rodzaju regres. Czy wynika to z globalnej sytuacji wywołanej pandemią, czy też powodów jest znacznie więcej?

Blisko 23 procent mniej zarejestrowanych samochodów w ostatnim kwartale 2020 r.

Posiłkując się danymi zawartymi w raporcie kwartalnego Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i instytucji KPMG, można zauważyć, że w Polsce zarejestrowano wówczas *428,3 tysiąca aut osobowych. Wynik ten oznacza wyraźny spadek w porównaniu do roku 2019 – aż o blisko *23 procent. Spośród tej liczby zarejestrowanych pojazdów, tylko *133,2 tysiąca stanowią nowe samochody osobowe. Eksperci są zdania, że jedną z przyczyn takiej sytuacji jest bez wątpienia wybuch pandemii.

Spadek rejestracji daje się zauważyć zarówno wśród prywatnych zmotoryzowanych i biznesowych. Wśród tej pierwszej grupy odnotowano spadek rzędu *28 procent, a w tej drugiej *20,8 procent. Klienci indywidualni zarejestrowali w tym czasie *117,3 tysięcy aut osobowych, a instytucjonalni *311,1 tysięcy tychże pojazdów. 

Najmniejszy spadek w porównaniu do roku 2019 odnotował sektor nowych samochodów klasy premium. W tej branży odnotowano straty na poziomie *4,8 procent (zarejestrowano 76,6 tysiąca samochodów klasy premium).

Spadek produkcji i popytu na pojazdy ze wszystkich kategorii w końcówce 2020 r.

Poza motocyklami nie było w roku 2020 takiego sektora w motoryzacji, który by nie ucierpiał. Nie tylko spadło zainteresowanie samochodami, ale również zmniejszyła się ich produkcja. Oczywiście te dwa parametry są od siebie zależne i to właśnie brak większego zainteresowania przyczynił się do wyhamowania linii produkcyjnych wśród marek samochodów. Równie dotkliwy był to czas dla producentów i sprzedawców samochodów ciężarowych – w 2020 r. odnotowano spadek na poziomie 27 procent względem roku 2019 (zarejestrowano w 20,6 tysięcy tych pojazdów w roku 2020). Samochody, ogłoszenia motoryzacyjne, auta – wszystkie można znaleźć na stronie jednego serwisu.

Z czego może wynikać mniejsze zainteresowanie samochodami w roku 2020?

Pierwsza przyczyna nasuwa się sama, czyli pandemia, która sprawiła, że wiele osób nie mogło pracować tak jak zwykle, w zakładzie pracy, a jedynie zdalnie. Nie jest to prawdopodobnie jedyny powód, gdy weźmie się pod uwagę to, że zdecydowanie wzrosła liczba rejestracji motocykli. Możliwa jest więc taka hipoteza, że zmotoryzowani postawili na bardziej komfortowy środek transportu, którym można m.in. jeździć w centrum miasta, co coraz częściej jest niemożliwe dla kierowców poruszających się „czterema kółkami”.

Jeszcze inną możliwością jest to, że motocykle w porównaniu do samochodów są bardziej ekologiczne i ekonomiczne. Jeżeli ktoś potrzebuje np. tylko pokonać trasę dom-praca i praca-dom taki środek transportu zapewnia znaczne oszczędności finansowe, a do tego gwarantuje mniejszą emisję CO2.

5/5 - (1 vote)